Utställningar

2017 Projekt Kännbart – Scenkonstmuseet, Stockholm

2019 Ett Mörker Av Ljus – Wadköpingsrummet, Örebro

2020 Digital Konstutställning – Dövas Dag, Örebro

Workshop

2016 Taktil målning för Dövblinda, Grand Hotell, Örebro FSDB

2017 Taktil målning för Dövblinda, FSDB i Stockholm och Gotlands län

2018 Akrylmålning och inspirationsdag med företaget Teckenbro, Örebro

2019 – Konst i Blindo, att skapa en tillgänglig konstutställning.