”Vilse”, ”Bortförd” och ”Illuminerad” ställdes ut i samband med konstnärskollektivet Konst i Blindo höll sin första gemensamma utställning ”Ett Mörker Av Ljus” i Wadköpingsrummet november 2019. Utställningen tilldelades Örebro’s tillgänglighetspris 2019. Verken skapades genom bildmanipulation utifrån flera medium.

VILSE

Vilse” illustrerar en känsla av att vara vilse, alienerad i ett sammanhang som verkar orealistisk och främmande. Dumstruten som täcker flickans ögon och öron symboliserar stigmat man känner som dövblind, som det fysiska hindret dövblindheten innebär men också en känsla av begränsning, idioti och bestraffning. Flickan håller upp sina händer för att få en känsla av sammanhang. Samhället kan liknas vid en karusell, vi far runt och märker inte alltid när det brister. Fantasin träder in när vi försöker förstå men vad är verkligt när sinnet sviker en?

BORTFÖRD

Bortförd” illustrerar det förhållande som många gånger syns mellan den lilla enskilda människan och den rådande maktstrukturen. Dumstruten som täcker flickans ögon och öron symboliserar stigmat man känner som dövblind, som det fysiska hindret dövblindheten innebär men också en känsla av begränsning, idioti och bestraffning. Flickan känner sig bortförd, kontrollerad som en marionettdocka när främmande makter styr över hennes liv. När kan hon bryta sig loss och få kontroll över sin tillvaro innan hon dras ned i den svarta ångestfyllda vattnet?

ILLUMINERAD

Illuminerad” visar upp en känsla av egenmakt, där man har kontroll och är motståndskraftig. Dumstruten är vit men historiskt sett symboliserar svarta strutar kunskap och makt så här bär flickan en svart strut som täcker hennes ögon och öron. Det fysiska hindret kvarstår men hon har ändå makten över sitt liv, hon är obegränsad och illuminerad. Flickan håller sin rödvita käpp som visar att hon är dövblind och i hennes andra hand håller hon i ett litet ljusboll. Vad betyder ljuset för henne? Kunskap, passion eller kanske meningsfullhet?