Konst i Blindo är en konstnärskonstellation med 4 tjejer, Camilla, Frida, Cecilia och Adele. Man fördes samman via det tidigare projektet Kännbart. Kännbart nådde sitt slut men vi fyra som alltid intresserat oss för olika former av kreativt skapande ville fortsätta så man bestämde sig för att skapa en egen konstutställning tillsammans. Tillsammans satte vi ihop en konstutställning som genomfördes november 2019. Utställningen fick namnet “Ett mörker av ljus” med förklaringen att vi fyra har synskador, hörselskador och olika funktionsvariationer. Kommer vi ut i bländade solsken eller ljus så ser vi ingenting, det blir mörkt för oss. Vår gemensamma kärna i var och ens skapande med olika medium är vår upplevelse av att synen sviktar, eller förlust av annan kroppsfunktion. Känslorna inom oss varvas av sorg, förtvivlan men också nya sinsikter och ideer, vägen tillbaka till sig själv men på ett annat sätt. Man får en annan syn på livet blandat med både mörka och ljusa känslor. Det kommer vi använda oss av i våra verk. Du kan följa oss på vår sida och se hur det utvecklar sig. Det som är viktigt för oss är att det ska finnas så många perspektiv som möjligt. Särskilt inom konstvärlden pratar man om att man ska inneha så många olika perspektiv som möjligt, det ska vara tillgängligt på alla vis – men så ser verkligheten inte ut. Vi vill att vi med våra perspektiv och alla andra konstnärer med olika funktionsvariationer ska synas, det är demokrati.

Följ oss gärna!

Artikel om oss: Helsideartikel hos Nerikes Allehanda:
https://www.na.se/logga-in/frida-camilla-cecilia-och-adele-bjuder-in-oss-i-deras-morker-en-utstallning-om-angesten-i-att-forlora-synen

Länk till hemsida: http://www.konstiblindo.se/
Länk till facebooksida: https://www.facebook.com/konstiblindo